ANI-ZOO

Ani-zoo officiŽel erkend als nationale beroepsfederatie


Beste leden,
 
De Minister van KM.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. Sabine Laruelle,
heeft ANI-ZOO als nationale beroepsfederatie erkend, met het oog op de vertegenwoordiging van
Ani-zoo in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., en dit voor de zittijd 2011-2016.
 
Daardoor wordt ANI-ZOO officieel erkend als representatieve beroepsorganisatie. Deze erkenning
heeft aanzienlijke waarde en is een officiële erkenning van onze beroepsorganisatie door alle overheden.
 
De vertegenwoordiging zal plaatsvinden in de sectorcommissie 4: diverse handelsactiviteiten. Het
vertegenwoordigd beroep: winkeluitbaters kleine huisdieren, kennelhouders/fokkers van honden en katten.
 
Ter informatie geven wij jullie ook mee wat de opdracht van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en
de K.M.O. is:
 De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. is een federale adviesraad. Zijn wettelijke opdracht is
tweevoudig: adviseren én vertegenwoordigen. Als overlegforum groepeert de Hoge Raad meer dan
150 erkende nationale professionele en interprofessionele organisaties, waar Ani-zoo vanaf nu deel van
uitmaakt.
 
De adviserende taak kan als volgt omschreven worden: de Hoge Raad treedt op als spreekbuis van
zelfstandigen, vrije beroepen en KMO. De Hoge Raad richt zijn adviezen aan de betrokken Ministers
alsook aan de Minister die de Middenstand tot zijn bevoegdheid heeft. Hij kan geraadpleegd worden
door een Minister, maar beschikt ook over een eigen initiatiefrecht. Zo kan hij steeds in volle
onafhankelijkheid zijn standpunten vertolken. Als organisme van openbaar nut beschikt de Hoge Raad
daartoe over een rechtspersoonlijkheid. Hij wordt geleid en beheerd door de zelfstandigen zelf.
 
De Hoge Raad heeft daarnaast ook een vertegenwoordigende bevoegdheid. Via diverse beheers- of
raadgevende organen kunnen zelfstandigen en KMO aldus hun standpunten in diverse socio-economische
instanties mee verdedigen.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze erkenning voor Ani-zoo een grote meerwaarde zal betekenen, en een
uitstekende aanvulling is op onze bestaande kanalen en relaties.
 
Met vriendelijke groeten,
het ANI-ZOO Bestuur
 
© Copyright 2023 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved