ANI-ZOO

Lidmaatschap


Wie kan lid worden van ANI-ZOO?

 • ondernemingen en instellingen die op een effectieve manier bijdragen tot de doelstellingen van de vereniging
 • verantwoordelijken en deskundigen in dienst van ondernemingen en instellingen die op een effectieve manier bijdragen tot de doelstellingen van de vereniging
 • fabrikanten en leveranciers van toebeboren voor de sector en aanverwante diensten
 • verantwoordelijken en deskundigen in dienst van fabrikanten en leveranciers van toebeboren voor de sector en aanverwante diensten
 • andere beroepsverenigingen die gemeenschappelijke belangen hebben en kunnen bijdragen tot de doelstelling van ANI-ZOO

Welke voordelen genieten ANI-ZOO leden?

1. Volledige toegang tot onze website (documenten, nieuwsbrieven, agenda ...)

2. Algemene belangenverdediging

ANI-ZOO, hierbij gesteund door UNIZO, verdedigt in de meest ruime zin van het woord de belangen van alle zelfstandige ondernemers die actief zijn in de huisdierensector.
Zo stonden beide organisaties op de barricade om te voorkomen dat honden en katten niet meer mochten verkocht worden door dierenwinkels. Die wet was al gestemd in de parlementaire commissie. Door onze snelle en efficiënte reactie hebben wij kunnen bekomen dat de uiteindelijke wet nog wel mogelijkheden laat voor dierenwinkels om dieren te verkopen en dat tijdens een overgangsperiode (tot 1/01/09) de Minister zich verbindt tot steunmaatregelen. Meer hierover kan u lezen op deze website in het luik "nieuwe wetgeving". ANI-ZOO zal erover waken dat de nieuwe regering bij de verdere invoegetreding van deze nieuwe wet regelmatig en voldoende signalen krijgt over de praktische haalbaarheid. ANI-ZOO zal van zodra er zich in andere segmenten (vogels, reptielen, knaagdieren ...) nieuwe wetsvoorstellen of -ontwerpen aandienen, op gelijkaardige wijze handelen als ten tijde van de parlementaire discussie over de honden- en kattenverkoop.

3. Individuele ledenvoordelen

  • Als ANI-ZOO lid wordt u steeds via onze website en via de elektronische nieuwsbrieven geïnformeerd over belangrijke nieuwe wetsontwerpen, wetsvoorstellen ...
  • ANI-ZOO leden krijgen een login en paswoord om ook de beveiligde pagina's op de ANI-ZOO website te bezoeken. Op dit deel van de website vindt u meer uitgebreide informatie, nuttige documenten en formulieren die u kunt downloaden ... 
  • Telkens er een nieuw en belangrijk wetsontwerp, wetsvoorstel ... aandient, dan richt ANI-ZOO een werkgroep ad hoc op (honden-katten-reptielen-knaagdieren-vogels ...) zodat alle geïnteresseerde leden op de hoogte blijven van de evolutie van een dossier en steeds op democratische wijze hun standpunt kunnen vertolken
  • Voor al uw adviesvragen die betrekking hebben op de specifieke dierenverkoop en al uw meer algemene vragen over uw onderneming (fiscaliteit, vergunningen, sociale wetgeving, sociale zekerheid voor zelfstandigen ...) kan u als ANI-ZOO-lid elke werkdag tijdens de gebruikelijke kantooruren terecht bij het ANI-ZOO secretariaat op info@ani-zoo.be
  • ANI-ZOO brengt regelmatig haar leden samen om hen de kans te geven hun ervaringen uit te wisselen, studiebezoeken mee te maken, een opleiding of bijscholing te volgen ...
4. Ondernemers verenigen, ervaringsuitwisseling

Prijs lidmaatschap werkjaar 2021: € 200,00 voor kwekers/pensions/dierenspeciaalzaken/dierenartsen en € 500 voor grote kwekers en kweker-handelaar te storten op het rekeningnummer BE52 0015 3289 1909 

Aanvraag lidmaatschap:

Vul hieronder uw contactgegevens in. Kies alvast een loginnaam en wachtwoord. Dit is nodig om het ledengedeelte te kunnen consulteren en wordt geactiveerd na ontvangst van uw betaling. 

  
© Copyright 2021 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved