ANI-ZOO

Lidmaatschap


Prachtig zo’n lidmaatschap, maar wat krijg ik er eigenlijk voor? 

Hoeveel verzekeringen heb je als bedrijf? Allemaal uitgaven die je elke maand vanzelfsprekend doet. En waarom doe je dat? Heel eenvoudig: omdat je als er een probleem zich voordoet de gevolgen niet kunt dragen of te weinig kennis van zaken hebt om het op te lossen. Dat is ook precies hoe het lidmaatschap van Ani-Zoo werkt. Het is natuurlijk geen verzekering maar je verzekert je wel van vakkundige bijstand op het moment dat je die nodig hebt of op het moment dat er grote wijzigingen voorbereid worden op wetgevend vlak en je beroep moet verdedigd worden.

Wie kan lid worden van ANI-ZOO?

 • ondernemingen en instellingen die op een effectieve manier bijdragen tot de doelstellingen van de vereniging
 • verantwoordelijken en deskundigen in dienst van ondernemingen en instellingen die op een effectieve manier bijdragen tot de doelstellingen van de vereniging
 • fabrikanten en leveranciers van toebeboren voor de sector en aanverwante diensten
 • verantwoordelijken en deskundigen in dienst van fabrikanten en leveranciers van toebeboren voor de sector en aanverwante diensten
 • andere beroepsverenigingen die gemeenschappelijke belangen hebben en kunnen bijdragen tot de doelstelling van ANI-ZOO

Welke voordelen genieten ANI-ZOO leden?

1. Volledige toegang tot onze website (documenten, nieuwsbrieven, agenda ...)

2. Algemene belangenverdediging

ANI-ZOO, in samenwerking met UNIZO en de Hoge Raad voor de KMO, verdedigt in de meest ruime zin van het woord de belangen van alle zelfstandige ondernemers die actief zijn in de huisdierensector.
Zo staan deze organisaties op de barricade om te voorkomen dat wijzigende wetgevingen leiden tot onmogelijke situaties voor uw zaak. Dat dat geen overbodige luxe is, blijkt wel uit het aantal vragen dat Ani-Zoo binnenkrijgt. Elk jaar krijgen we honderden hulpvragen binnen (in coronatijd verdubbelde dat aantal). Een groot aantal daarvan zijn ‘zware gevallen’. Bij sommige vragen kwam zelfs het voortbestaan van het bedrijf in het geding.

Het kan daarbij om alles gaan wat een bedrijf of ondernemer raakt in de bedrijfsvoering. Denk aan hulpvragen over gemeentelijke kwesties, personeel, veterinaire zaken, douane afhandeling, klantvragen/geschillen, administratie, keuringsinstanties, juridische vragen, contacten met de media, etikettering, wettelijke eisen bij samenstelling van producten, (im/export van) levende dieren, waterplanten en producten met een dierlijke oorsprong, milieukwesties (geluid, lozing) en vestigingskwesties.

Maar dat is nog niet alles. Door onze samenwerking met Unizo ben je als lid van Ani-Zoo ook automatisch lid bij Unizo en kan je ook van alle voordelen van Unizo genieten. 

3. De stem van de sector

Geen enkele sector kent zo veel bedreigingen en gevaren als de huisdierensector. Het aantal instanties waar Ani-Zoo haar stem moet laten horen, en de frequentie waarmee dat gebeurt, is drastisch toegenomen. Om een voorbeeld te geven: tien jaar geleden had Ani-Zoo één keer per jmaand overleg met de overheid om het standpunt van de dierenbranche te verdedigen en de regelgeving actief te beïnvloeden. Nu is dat bijna 25 keer per jaar! Alles opgeteld participeert Ani-Zoo nu in veelheid van overleggen en instanties.

Is dat allemaal nodig? Ja, en hard ook. Doen we dat niet, dan kunnen we geen tegendruk geven aan onzinnige regelgeving. We moeten in een vroeg stadium weten wat er speelt om te kunnen reageren op veranderingen die de toekomst van onze sector kunnen bedreigen.

Ani-Zoo moet kortom de ogen en oren permanent openhouden en dat kan alleen door deelname aan overleggen waar beleid wordt bepaald of beïnvloed. En geloof ons: we maken steeds een kritische afweging of participatie zin heeft voor onze leden of niet. Daarbij is één ding zeker, als wij met onze inspanningen geen evenwicht in de discussie brengen, kunt je er zeker van zijn dat mensen op den duur steeds minder diersoorten mogen houden. En we weten allemaal tot wat dit zal leiden.


4. Individuele ledenvoordelen

  • Als ANI-ZOO lid wordt u steeds via onze website en via de elektronische nieuwsbrieven geïnformeerd over belangrijke nieuwe wetsontwerpen, wetsvoorstellen ...
  • ANI-ZOO leden krijgen een login en paswoord om ook de beveiligde pagina's op de ANI-ZOO website te bezoeken. Op dit deel van de website vindt u meer uitgebreide informatie, nuttige documenten en formulieren die u kunt downloaden ... 
  • Telkens er een nieuw en belangrijk wetsontwerp, wetsvoorstel ... aandient, dan richt ANI-ZOO een werkgroep ad hoc op (honden-katten-reptielen-knaagdieren-vogels ...) zodat alle geïnteresseerde leden op de hoogte blijven van de evolutie van een dossier en steeds op democratische wijze hun standpunt kunnen vertolken
  • Voor al uw adviesvragen die betrekking hebben op de specifieke dierenverkoop en al uw meer algemene vragen over uw onderneming (fiscaliteit, vergunningen, sociale wetgeving, sociale zekerheid voor zelfstandigen ...) kan u als ANI-ZOO-lid elke werkdag tijdens de gebruikelijke kantooruren terecht bij het ANI-ZOO secretariaat op info@ani-zoo.be
  • ANI-ZOO brengt regelmatig haar leden samen om hen de kans te geven hun ervaringen uit te wisselen, studiebezoeken mee te maken, een opleiding of bijscholing te volgen ...
5. Ondernemers verenigen, ervaringsuitwisseling
ANI-ZOO brengt regelmatig haar leden samen om hen de kans te geven hun ervaringen uit te wisselen, studiebezoeken mee te maken, een opleiding of bijscholing te volgen ...
6. Via welke kanalen verdedigt Ani-Zoo onze sector
Als sectorfederatie zetelt Ani-Zoo in een aantal commissies. Hierin komen alle actualiteiten die het ondernemerschap kunnen beïnvloeden aan de orde met als oogmerk daarin sturend op te treden. Het gaat daarbij om:
 • Commissie dierenwelzijn
  Stellen van vragen aan de Minister voor dierenwelzijn en opvolgen van vragen van andere commissieleden
 • Commissie consumentenvraagstukken
  Consumentenrecht, zoals wettelijke garanties. 
 • Werkgroepen die ad hoc samengesteld worden
  • Bepalen van positieflijst reptielen
  • Invoer van asielhonden
  • opstellen erkennigvoorwaarden voor verkoop van huisdieren
  • .....

Prijs lidmaatschap werkjaar 2024: € 250,00 voor kwekers/pensions/dierenspeciaalzaken/dierenartsen en € 600 voor grote kwekers en kweker-handelaar te storten op het rekeningnummer BE52 0015 3289 1909 

Aanvraag lidmaatschap:

Vul hieronder uw contactgegevens in. Kies alvast een loginnaam en wachtwoord. Dit is nodig om het ledengedeelte te kunnen consulteren en wordt geactiveerd na ontvangst van uw betaling. 

  
© Copyright 2024 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved