ANI-ZOO

Online registratie


Verslag van de vergadering

 

 

 

Aanwezigen :    Jean-Marc Joiret : Zetes

                               Kris Verachtert: Zetes

                               Yves Mottiaux : Zetes

                               Jos De Wachter: Zetes

                               Chris Verachtert: Zetes

Marleen Dyck: Anizoo

Paul De Cooman: Anizoo

 

Verslag:  Marleen Dyck - Paul De Cooman

 

Onderwerp: Online registratie van honden en katten

 

 

 

De vergadering start om 10.00

 

 

1.      Doelstelling

Het is de bedoeling om te komen tot een online registratiesysteem voor honden.

Hierdoor kunnen een aantal belangrijke fouten vermeden worden doordat de tussenkomst van

mensen en machines beperkt wordt.

Bovendien zal dit de werklast van de dierenarts ten goede komen, zorgt dit voor een aanzienlijke

administratieve vereenvoudiging en zal de administratie rond de registratie sneller gebeuren.

 

2.     Randbemerkingen

-          De elektronische registratie moet gebruiksvriendelijk zijn en toepasbaar zijn op doorsnee pc’s

-          zonder bijkomende software.

-          Het beste zou zijn om gebruik te maken van een standaard excel file (met excel zijn de meeste

-          gebruikers vertrouwd). De excel file moet opgemaakt worden volgens een strikt vooraf

-          beschreven formaat rond structuur (De beschrijving van formaat en inhoud wordt vastgelegd

-          door Zetes, in samenspraak met betrokkenen)

-          De hiervoor gebruikte PC’s moeten voorzien zijn van een "compatible" web-browser (zal later

-          gedefinieerd worden) en de PC moet tevens eID-klaar gemaakt zijn. (installatie kaartlezer +

-          FEDICT middleware).

-          Zetes voorziet in een volledige beschrijving van de noodzakelijke installatie-stappen.

3.     Analyse van de registratie

Aangezien het gebruik van de elektronische identiteitskaart, voor het beveiligen van informatie,

meer en meer ingeburgerd geraakt gaan we ervan uit om dit middel ook te gebruiken bij de online

registraties. De Belgische eID wordt overwogen omwille van 2 hoofdredenen: het (legal) zetten

van een digitale handtekening ter bevestiging van een hondenregistratie door een dierenarts (of lid

van erkende vereniging) en omwille van het correct digital uitlezen van gegevens zoals naam en adres

van een koper (zonder erkenningsnummer).

 

Het gebruik van XML en PDF files wordt als te complex aanzien en dan ook niet meer weerhouden.

Zetes vrijwaart zich het recht om PDF te gebruiken als container om bepaalde overzichts-data of

aanverwante rapporten in weer te geven. (Altijd in overeenstemming met de betrokkenen).

 

Een voorbeeld van een exel file zal door Anizoo aangeleverd worden aan Zetes. Het is belangrijk ,

voor een correcte verwerking bij Zetes, dat iedereen met eenzelfde opgebouwde excel-file werkt.

Zetes zal deze excel-file in overweging nemen als basis en uitbreiden/aanpassen waar nodig.

Aanpassingen en uitbreidingen zullen altijd gedaan worden vanuit noodzakelijkheid om de gegevens

correct te kunnen verwerken.

 

Bij de online registratie zou de eerste stap erin bestaan om een technische controle uit te voeren van

de file (bv geen dubbele chip nr – geen dubbel paspoort nr …). Daarnaast zal er op dat ogenblik een

controle zijn of er genoeg credits (genoeg geld) op de rekening staat voor de bestelde registraties.

In een tweede stap wordt de registratie ondertekend door de dierenarts.

Indien er toch nog iets fout zou zijn moet het mogelijk zijn om die fout te verwijderen en de rest van

de registraties op te nemen. Bijvoorbeeld als er vastgesteld wordt dat er een chipnummer dubbel

gebruikt wordt of bv. als de dierenarts beslist om toch een registratie te verwijderen. Of we de rest

van de registraties in zo’n geval doorlaten of de hele import weigeren is nog een open punt in onze

analyse. Doch Zetes zal zijn best doen om aan Anizoo’s vraag op dit punt tegemoet te komen.

 

De printout van deze informatie moet bijgehouden worden door de dierenarts en de eigenaar (komt

in de plaats van het huidige groene  en witte formulier)

Er wordt een rekening bijgehouden per klant. Deze rekening vermindert per registratie (dus vanaf

moment dat de dierenarts tekent).

Er dienen de nodige garanties ingebouwd te worden zodat de juiste rekeningen gedebiteerd worden.

We moeten een overzicht voorzien aan de klant van zijn aangekochte digitale registraties en bestedigen

ervan zodat dit altijd sluitend is.

 

Aangezien we hier spreken over een volledige automatische verwerking wordt het dan ook mogelijk om

honden te registreren in weekends en op feestdagen.

 

 

4.     Actiepunten

 

 


Referentie

Omschrijving

Wie

Tegen

status

020911-01

Uitwerken van analyse document

Chris Verachtert

Einde september

Open

020911-02

Bespreking met Dr. Vanautryve

Jean Marc Joiret

?

Open

020911-03

Aanleveren voorbeeld excel file

Anizoo

04/09/11

Open

 

 

 

 

Meeting werd beeïndigd om 13.00

 

Volgende meeting:  Na bespreking met Dr. Vanautryve.

Beste bezoeker,

De toegang tot méér informatie over de verschillende onderwerpen is gemakkelijk en snel maar exclusief voor Ani-Zoo leden (log je in om toegang te krijgen).

Ani-Zoo verzamelt heel wat belangrijke informatie. Hier vind je de voordelen van het Ani-Zoo lidmaatschap

De Ani-Zoo ploeg

Click hier om je in te loggen

 

 
© Copyright 2021 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved