ANI-ZOO

Anizoo professionaliseert zich verder


Anizoo professionaliseert zich verder

Ani-zoo vzw is de enige erkende nationale beroepsfederatie in België die opkomt voor de belangen van ondernemers in de huisdierensector.

De voornaamste doelstellingen zijn:

  • Informatieverspreiding naar de leden omtrent de evolutie en de wetgeving in de specifieke domeinen van de huisdierensector
  • Vertegenwoordigen van de sector naar de overheid

Om dit op de meest efficiente manier te realiseren heeft Anizoo zijn  structuur aangevuld:

De Raad van Bestuur

Voorzitster:
Mevr. Van Caelenbergh Christiane 
Ninoofsestwg 648
1701 Itterbeek
christiane.vancaelenbergh@ani-zoo.be
0495/52.43.33


Ondervoorzitster:
Mevr. Debrabandere Lindsay
Kuurnsestraat 124
8531 Bavikhove
lindsy.debrabandere@ani-zoo.be
056/71.95.49 

Secretaris:
Mevr. Dyck Marleen
Slameuterstraat 29
2580 Putte
marleen.dyck@ani-zoo.be  
015/25 26 22

Het Dagelijks Bestuur

Algemeen Directeur

Dhr. Paul De Cooman

Bakergemveldbaan 82

9472 Iddergem

paul.decooman@anizoo.be

0475 36 40 00

 

De voornaamste actiepunten voor 2012 zijn de volgende:

Betere bescherming van de verkoper bij het verkopen van huisdieren

Het gebeurt meer en meer dat klanten schermen met de consumentenwetgeving bij het terugvorderen van hun kosten of  andere zaken bij discussiegevallen.

De grote vraag die zich hierbij stelt is of de verkoop van honden/katten valt onder deze wetgeving en op welke manier.

Indien men bv een goed aanschaft dan is men verplicht om bij eventuele problemen terug te keren naar de zaak die de garantie verstrekt heeft. Op dat ogenlik wordt het goed hersteld of wordt het omgeruild. Meestal gaat de discussie over het volledig terugbetalen van de kosten in tegenstelling tot de garantie waar dit beperkt is tot 30 % van de aankoopprijs. Dergelijke regelingen zijn zeer moeilijk vast te leggen bij levende dieren.

Om dit te verder te onderzoeken hebben wij de volgende acties genomen:

  • Contact opgenomen met een advocaat om te zien hoe we onze rechten beter/duidelijker kunnen beschermen. Bedoeling is eerst en vooral een inschatting te krijgen van de kostprijs voor het onderzoek en nadien te beslissen of en hoe we hiermee verder gaan.
  • Contact opgenomen met mevrouw Nathalie Muyle (volksvertegenwoordiger CD&V) die op haar beurt hieromtrent een parlementaire gaat stellen aan de Minister die verantwoordelijk is voor consumentenzaken (Minister Van De Lanotte).

Consortium voor erfelijke afwijkingen bij rashonden

Als gevolg van een uitzending op BBC omtrent erfelijke ziekten bij rashonden heeft de Eerste Minister (Peeters) een werkgroep opgestart om deze problematiek te onderzoeken en acties voor te stellen om dit op te lossen.

Omdat men hier een zo groot mogelijk draagvlak wil bereiken is ook Anizoo betrokken in deze besprekingen.

Doelstelling is dat de voorstellen klaar zijn tegen juni 2012.

Anizoo als fokkerijvereniging

Om een beter zicht te krijgen op mogelijks erfelijke afwijkingen en ook om het imago van onze sector te verbeteren bekijken wij of het nuttig/realistisch is om Anizoo te laten erkennen als fokkerijvereniging.

Het eerste overleg hieromtrent met de Vlaamse Gemeenschap is reeds doorgegaan en wij weten nu wat nodig is om dit te bereiken.

We onderzoeken dit nu verder en zullen het voorstel ten gepaste tijde bespreken op één van onze ledenvergaderingen.

 

 

 

Verbeteren van onze externe communicatie - Consumenten beter informeren

Om het imago van onze sector te verbeteren onderzoeken wij hoe wij de huidige wetgeving (garantie – vragenlijkst – erkenning enz...) beter kunnen toelichten aan de consumenten om aan te tonen dat de sector reeds heel wat inspanningen gedaan heeft omtrent dierenwelzijn en om er ook voor te zorgen dat de consument de beste bescherming geboden wordt.

Een eerste meeting met een communicatiebureau is reeds doorgegaan. We verwachten nu hun voorstellen om dan te beslissen hoe we dit verder aanpakken.

 Beste bezoeker,

De toegang tot méér informatie over de verschillende onderwerpen is gemakkelijk en snel maar exclusief voor Ani-Zoo leden (log je in om toegang te krijgen).

Ani-Zoo verzamelt heel wat belangrijke informatie. Hier vind je de voordelen van het Ani-Zoo lidmaatschap

De Ani-Zoo ploeg

Click hier om je in te loggen

 

 
© Copyright 2021 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved