ANI-ZOO

Wat is er aan de hond


Op 04 oktober 2013, ter gelegenheid van werelddierendag, werd er een symposium georganiseerd door het FOD dierenwelzijn in verband met erfelijke ziekten bij honden.

De studiedag van 2013 was gewijd aan aandoeningen bij honden die te wijten zijn aan (on)doordachte kweek die te veel gericht is op uiterlijke kenmerken.
Zo wordt er veelvuldig gekweekt met kampioenen, waardoor de nakomelingen generatie na generatie afstammen van een beperkt aantal voorouders, wat ertoe leidt dat de hondenpopulatie van sommige rassen maar een kleine genenpool heeft. Daardoor komen erfelijke ziektes meer tot uiting en vermindert de vruchtbaarheid.
Bovendien kan de selectie naar bepaalde rasstandaarden er toe leiden het dier ongemakken ondervindt ten gevolge van té ver doorgedreven selectie (bijvoorbeeld ademhalingsproblemen bij platte snuiten) en dat al dan niet dodelijke ziekten mee worden genomen in de selectie.
De deelnemers van de studiedag werden ingewijd in de biologie en de genetica en een onderzoeker toonde aan de hand van wetenschappelijk onderzoek aan dat er voor vele hondenrassen dringend actie moet ondernomen worden, om te vermijden dat deze rassen op termijn uitsterven. De verschillende betrokkenen bij het verhaal kunnen elk hun steentje bijdragen om tot gezondere honden te komen met minder (erfelijke) aandoeningen, met in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de kweker die bepaalt welke reu met welke teef wordt gekruist.
Enkele sprekers uit binnen –en buitenland toonden aan dat er verenigingen van kwekers bewust zijn van de problematiek én actie ondernemen. Zij stelden hun acties met de daaruit volgende beoogde positieve resultaten voor. Er werd gepleit voor een weloverwogen kweek met honden waarvan de afstamming en medische status gekend is.
Naast de fokker kunnen ook de overheid, de dierenarts en de keurmeester bijdragen in dit verhaal van diervriendelijk en duurzaam fokken en verschillende sprekers vertelden over gerealiseerde of toekomstige engagementen. Ook fokkers die op uitgebreide schaal kweken toonden zich bereid om mee te denken in dit verhaal.
 

Hierbij vind u de verschillende presentaties:

Presentatie Ed Gubbels

Fokken met Cavalier King Charles

De aanpak van de professionele kwekers

Problemen bij de duitse herder

Acties van de Vlaamse Overheid

Onderzoeken bij de KUL

De rol van de dierenarts

 
© Copyright 2021 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved