ANI-ZOO

Strijd tegen dierenleed


PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

 

 

01/01/2018

 

Strengere straffen voor dierenmishandeling in 2018

 

2018 wordt een keerpunt in de strijd voor meer dierenwelzijn. Nadat in 2017 de inspectiedienst Dierenwelzijn werd verdubbeld, realiseert Weyts in 2018 het sluitstuk voor het handhavingsbeleid met strengere straffen voor dierenmishandeling. Wie bij herhaling gevat wordt, riskeert dan een gevangenisstraf. Daarnaast wordt er 3 miljoen euro vrijgemaakt voor een extra inspectieteam dat zich focust op de slachthuizen, komt er in elke politiezone én bij alle parketten een verantwoordelijke Dierenwelzijn. “Ik wil een duidelijk signaal geven”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Vanaf nu treden we nog strenger op. Wie niet horen wil, zal voelen. Zeker diegene die bij herhaling betrapt worden. Als het aan mij ligt, gaan die dierenbeulen naar de gevangenis”.

 

Toen Dierenwelzijn nog federale materie was, kende geen hond de bevoegde minister. Sinds 2014 wordt Dierenwelzijn echter op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid, met een eigen smoel. De gevolgen bleven niet uit: het aantal meldingen van mogelijke dierenmishandeling of dierenverwaarlozing steeg met maar liefst 150%. “Mensen merken dat Dierenwelzijn voortaan serieus genomen wordt. Dierenbeulen krijgen nu het signaal dat ze in 2018 nog meer kans maken op nog meer controle en nog strengere straffen.”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Dat geeft meer vertrouwen om dierenleed te melden bij de overheid”.

 

De capaciteit van de Inspectiedienst Dierenwelzijn is in 2017 meer dan verdubbeld. Daarbovenop verkreeg Weyts bij de begrotingsopmaak voor 2018 3 miljoen euro extra voor de oprichting van een inspectieteam dat specifiek toezicht zal houden op de werking van de slachthuizen. Weyts: “De pakkans en de controle op dierenmishandeling gaan omhoog. Wie niet horen wil, zal voelen.”

 

Daarnaast heeft bijna elke lokale politiezone een verantwoordelijke voor Dierenwelzijn. Die zijn dan ook een belangrijke bondgenoot, in grote getale op het terrein aanwezig, om als één van de eerste dierenleed tijdig op te merken. Ook bij de verschillende parketten is er een verantwoordelijke specifiek voor dierenwelzijn. Die aanpak zorgt voor een sneller, gecoördineerd en kordaat optreden in de strijd voor meer dierenwelzijn in Vlaanderen.

 

Het sluitstuk van het handhavingsbeleid bestaat uit strengere straffen. Weyts voorzag in de Dierenwelzijnswet enkele belangrijke aanpassingen die in de loop van 2018 in werking treden. De straffen voor recidiverende dierenbeulen worden verdrievoudigd. De maximumstraf voor wie een dier herhaaldelijk mishandelt of ernstig verwaarloost was in de oude wet slechts 6 maanden gevangenis. Dat gaat nu naar 18 maanden. Wie nu dus nog in de fout gaat, riskeert echter een effectieve gevangenisstraf. De zwaardere straffen komen er met het oog op de hardleerse dierenbeulen die keer op keer in de fout gaan, zoals bijvoorbeeld het beruchte koppel veehouders uit Heikruis, dat al vier maal veroordeeld werd. De rechter zal nu een veel zwaardere straf kunnen uitspreken.

 

Daarnaast zullen in de toekomst ook alle kosten die gepaard gaan met de inbeslagname van dieren, teruggevorderd kunnen worden. Dat is belangrijk, want onder Weyts worden er maandelijks zo’n 200 dieren in beslag genomen.

 

“Anno 2018 is de mentaliteit tegenover dierenleed echt wel veranderd”, besluit Weyts. “De Vlamingen pikken het niet langer dat dieren verwaarloosd of mishandeld worden. Wie niet horen wil, zal voelen. Zeker diegene die bij herhaling betrapt worden. Als het aan mij ligt, gaan die naar de gevangenis”.

 

Met vriendelijke groeten

 

Jeroen Tiebout

Woordvoerder & Adjunct-Kabinetschef

 

Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand,

Toerisme en Dierenwelzijn

 

Martelaarsplein 7, 1ste verdieping

1000 Brussel

Telefoon: + 32 (0)2/552.66.07

GSM: + 32 (0)477/99.80.88

jeroen.tiebout@vlaanderen.be

 
© Copyright 2021 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved