ANI-ZOO

Kinderen en huisdieren


Kinderen en huisdieren

 

Met de regelmaat van een klok wordt de aankoop van een huisdier voor kinderen in een slecht daglicht geplaatst. Dergelijke aankopen zouden binnen de kortste keren in een asiel terecht komen.

Er is duidelijk wetenschappelijk bewijs dat kinderen die met een huisdier opgroeien betere sociale vaardigheden ontwikkelen en meer respect hebben voor het leven om hen heen dan kinderen die niet met een huisdier opgroeien. Kinderen leren al vroeg dat dieren onvoorwaardelijke liefde en trouw tonen, maar ook pijn, honger en ziekte kunnen ervaren en uiteindelijk kunnen doodgaan – een realistische voorbereiding op hun verdere leven. Sommige kinderen zijn getuige van geboorten en zien de liefde, zorg en aandacht van de moeder. Ook ervaren ze de extra verantwoordelijkheid, die door de hele familie moet worden gedragen. Bovendien kunnen huisdieren de aandachtsspanne van kinderen met leerproblemen vergroten.

Wetenschappelijk onderzoek

In Kroatië is een vergelijkende studie gedaan naar de sociaal-emotionele eigenschappen van schoolkinderen met en zonder huisdier en het soort huisdier dat ze hadden. De conclusie luidde dat het hebben van een huisdier een positieve uitwerking had. Het soort huisdier was daarbij een belangrijke variabele. ‘Pet-ownership, type of pet and social development of children’ (Vesna Vlahovic Stetic, Department of Psychology, Universiteit van Zagreb).

Uit een onderzoek onder 37 lagere scholen in steden en op het platteland van Australië bleek dat de aanwezigheid van katten niet alleen de kennis over verantwoordelijk huisdieren houden vergrootte, maar ook de onderlinge samenhang en de sfeer in de klas. Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Jonica Newby van de PetCare Information and Advisory Service, bleek bovendien dat er dankzij de katten orde en netheid in de klas heersten en er minder sprake was van verstorend gedrag en wrijving. Jonica Newby: ‘Using cats in elementary school classrooms to modify the attitudes and behaviour of children’.

Green Chimneys is een Amerikaanse instantie voor maatschappelijke dienstverlening en psychiatrische zorg die de afgelopen vijftig jaar kinderen met gedragsproblemen heeft geholpen bij hun terugkeer in de samenleving via een nieuwe vorm van dierentherapie. Het programma wordt uitgevoerd door dr. Sam Ross en zijn vrouw Myra en helpt kinderen door middel van interactie met dieren om te gaan met hun problemen en – soms voor het eerst – belangrijke sociale vaardigheden en verantwoordelijkheid aan te leren. Sam en Myra Ross: ‘The evolving role of animals and the needs of youth: A review of 50 years of programming for the integration of humans and animals’.

Om de kennis te vergroten over de factoren die van invloed zijn op de samenleving van mens en dier in een stedelijke omgeving en de vele aspecten van Animal Assisted Activities (AAA) zijn in Rome door de gemeente en het Departement voor veterinaire volksgezondheid een programma opgezet voor ‘gezondheidsvoorlichting voor lagere en middelbare scholen’. Anna Faini, Veterinaire Dienst, Lokale gezondheidsdivisie Rome ‘D’.

 

 
© Copyright 2024 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved