ANI-ZOO

Broodfokker of erkende fokker. Wat is het nu???


Broodfokker - Erkende fokker

WAT IS HET NU?

 

Eerst en vooral een misverstand uitklaren: het woord “broodfok” betekent: kweken als broodwinning. Hoewel broodfokkerij vaak automatisch geassocieerd wordt met ernstige wantoestanden, geeft het woord op zich geen enkele informatie over de kwaliteit van de uitgeoefende activiteit.

 

Een Broodfokker: (wikipedia)

 

Een broodfokker is een fokker van gezelschapsdieren, meestal honden of katten, die fokt met als primair doel geld te verdienen, waardoor het welzijn van de dieren ondergeschikt wordt gemaakt aan de economische belangen.

Een dergelijke fokker let daarom niet op de gezondheid en het karakter van het dier. De dieren groeien niet op in een huiselijke omgeving, maar meestal in een hok of kooi. In de praktijk betreft het meestal jonge honden (puppy's) en katten (kittens).

Er wordt geen stamboom aangevraagd en er komt met regelmaat inteelt voor: er wordt niet gelet op erfelijke ziekten of afwijkingen. Jonge dieren worden meestal niet goed gesocialiseerd en in sommige gevallen ook niet zindelijk gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat ernstige lichamelijke afwijkingen en gedragsstoornissen kunnen ontstaan. Ook ontwormingskuren en andere parasietenwerende middelen worden de dieren soms te lang of geheel onthouden, wat de gezondheid en het immuunsysteem verzwakt.

Broodfokken kent verschillende gradaties, maar wordt over het algemeen als dierenmishandeling beschouwd. Voor de koper is de aanschaf van een pup of kitten niet zelden een geval van 'goedkoop is duurkoop': de aanschafprijs van het dier is lager dan van een dier dat met stamboom in huiselijke kring bij een hobbyfokker is opgegroeid, maar de schade als gevolg van lichamelijke, genetische of geestelijke afwijkingen die kunnen optreden kan behoorlijk in de papieren lopen als deze medisch moet worden behandeld. Broodfokkers zijn meestal niet aangesloten bij een rasvereniging. Maar sommige misbruiken het lidmaatschap als dekmantel voor hun broodfok praktijken.

 

Een Erkende fokker:

 

1. Erkende Professionele – Beroeps fokker, legale fokkerij van honden of katten

Het gaat hier om ondernemingen die als dusdanig officieel de professionele activiteit uitoefenen, en dus bij de administratie (dienst dierenwelzijn van de overheid) bekend staan en daarop ook gecontroleerd worden. Dergelijke ondernemingen zijn begaan zijn met de vereisten van dierenwelzijn op het vlak van hygiëne, voeding en kruisingstechnieken. Zij streven ernaar om gezonde, veterinair gekeurde en voldoende gesocialiseerde jonge dieren op de markt te brengen. Maar zelfs indien in de ideale situatie de bestaande regels worden gerespecteerd, dient men te beseffen dat jonge pups of kitten een economische waarde hebben.

Naast het respecteren van de dierenwelzijnsvormen moeten deze ondernemingen ook op fiscaal en juridisch vlak in orde zijn met andere wettelijke verplichtingen.

2. Illegale fokkerij van honden of katten (de echte broodfokkerij).

Het gaat hier om niet-geregistreerde (niet erkende) fokkers. De uitbater werkt in het zwart, houdt de ruimtes waar de fokteven worden gehouden vaak verborgen. Hier is meestal geen respect voor het fysiek of psychisch welbevinden van de dieren. De hygiënische voorwaarden zijn meestal erbarmelijk, waarbij de teefjes, zwanger of met hun pasgeboren jongen opgesloten blijven in kleine kooien zonder contact met andere honden of mensen, vaak in hun eigen vuil, voedselresten en uitwerpselen. De nieuwgeboren dieren worden zo snel mogelijk verkocht, zonder rekening te houden met minimumleeftijd of graad van socialisatie. Er is niet het minste veterinair toezicht of bijstand. Van onverkochte dieren ontdoet men zich zonder scrupules. De fokteven zijn voortplantingsmachines, zonder rustpauzes tussen de verschillende worpen, van zodra ze zijn uitgeput worden ze afgemaakt.

Daarnaast omzeilen deze illegale fokkers (die soms ook nog hier of daar een tegemoetkoming ontvangen van werkloosheid of andere vormen van sociale tegemoetkomingen) alle fiscale en juridische gevolgen van hun activiteiten waardoor zij de pups onder prijs op de markt brengen. Hier telt enkel geld.

3. Partikulier- of hobbyfok

Er is nog een vorm van huisdieren fokkerij, die ook volledig “onder de radar” gebeurt. Het gaat hier om particulieren die hun eigen hond of kat met een bepaalde regelmaat een nest laten werpen met de bedoeling wat extra geld bij te verdienen, onder het valse voorwendsel van liefde voor hun dier. Men verwart hier de liefde voor het eigen plezier met de eigen egoïstische satisfactie voor het geld. Het aldus verdiende geld is er vaak om extra’s te bekostigen, zodat bijvoorbeeld de wens om een exotische vakantie te kunnen permitteren werkelijkheid wordt door de verkoop van bv de vier pups van de Chihuahua des huizes.
Deze vorm van fokken leunt dicht aan bij broodfok, omdat het gaat om geld verdienen met/ten koste van levende wezens. Praktisch bekeken is de situatie niet eenvoudig, omdat men de individuele vrijheid kan inroepen als argument om toch dit soort praktijken thuis uit te oefenen. Bovendien is het binnenkort wettelijk toegelaten om ca 6000 euro per jaar bij te verdienen met een nevenactiviteit, zonder dat die bij de belastingdiensten dient te worden aangegeven. Wie een rasteefje twee worpen per jaar laat doen, waarbij telkens 4 verkoopbare jongen ter wereld komen, en die dan telkens aan 1.000,00 euro aan de man brengt in haar/zijn omgeving, loopt weinig of geen risico om ondanks dat deze maximale toegelaten bijverdienste overschreden wordt een controle te krijgen (in elk geval niet op het vlak van het dierenwelzijn want niet gekend en ook niet op fiscaal vlak gezien de beperkte overschrijding).

 

Besluit:

Belangrijk in deze is vooral te begrijpen hoe de sector in mekaar zit.

Het doel van activisten is er vooral op gericht om elke handel en kweek van honden en katten te verbieden. Omdat hiervoor geen draagvlak bestaat bij de bevolking gebruiken zij de tactiek van angst en verwarring (manier die door elke activist gebruikt wordt). Onder andere daarom verspreiden zij beelden waarvan elke lezer walgt en verwarren ze de mogelijke kopers met enkel te spreken over de echte broodfok en alles over één kam te scheren.

Dus: kijk goed uit waar je je hond of kitten koopt. Ons advies is KOOP ENKEL BIJ ERKENDE ONDERNEMINGEN

 

 

 

 
© Copyright 2022 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved