ANI-ZOO

Hond of kat zijn geen consumentengoederen


Ani-Zoo: “Goed dat garantieverplichting voor consumentengoederen voorlopig ook gehandhaafd blijft voor huisdieren. Maar nu wel snel overleggen over nieuwe regels op maat.”

De verkoop van huisdieren is onderworpen aan de garantieverplichting (consumentenwet) die opgelegd wordt door Europa in de richtlijn 1999/44/EG.

 

Europa heeft echter terecht vastgesteld dat de vorige richtlijn waarbij een huisdierdier gelijkgeschakeld werd met een TV of een frigo niet terecht was en heeft daarom  een nieuwe richtlijn uitgevaardigd waarbij het de lidstaten toelaat om huisdieren uit de consumentwet te schrappen.

Vorig jaar werd een nieuwe richtlijn EU 2019/771 hieromtrent aangenomen. Deze richtlijn moet omgezet worden in nationale wetgeving tegen 01 juli 2021.

Ani-Zoo, de beroepsfederatie voor ondernemers in de huisdierensector, heeft verdedigd om huisdieren niet zomaar uit de consumentenwet te schrappen vooraleer er een specifieke wetgeving opgemaakt wordt voor huisdieren. Dit advies werd via Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (waar Ani-Zoo aan deelnam maar ook de ombuds diensten, testaankoop en anderen) aan de Minister voor Economie voorgelegd.

Wij vinden het een goede zaak dat de Minister rekening heeft gehouden met dit advies en zijn er van overtuigd dat dit zal bijdragen tot een betere bescherming van de klant en van de verkoper.

Hier vind u het persbericht van de Minister

 

 

 
© Copyright 2023 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved