ANI-ZOO

Veel vraag naar pups/kitten in de corona periode die snel in asielen terechtkomen


Commissie dierenwelzijn van 13/01/2021

 

Volksvertegenwoordiger Bart Dochy:

Begin november verschenen in diverse kranten artikels over dierenasielen die overspoeld worden door jonge dieren. De aanleiding hiervan blijkt de coronacrisis te zijn. Na een tijdje ziet men in dat men niet de juiste keuze heeft gemaakt en is men niet bereid de dieren te houden. Een lockdown doet wat met een mens. Nu er voor de tweede maal heel wat mensen ‘veroordeeld’ zijn tot een bestaan in de zetel of het dichtstbijzijnde park, wordt er veel afleiding gezocht. En dat leidt bij velen tot de aankoop van een dier. De impact van deze crisis op ons mentaal welzijn valt niet te ontkennen. Tijdens de eerste lockdown voelde een groot deel van de bevolking zich eenzaam, en tijdens de tweede is dat ook zo.

 

Minister Ben Weyts:

De berichten hierover zijn erg uiteenlopend. Sommige asielen en kwekers kenden een fikse toename van de aanvragen voor adoptie of aankoop, maar anderen zegden dan weer dat er een daling was. In de totaliteit is er geen opvallende stijging van nieuwe honden. In de data van DogID, waar nieuwe honden moeten worden geregistreerd, is er geen opmerkelijke toename of daling.

Een tweede zaak die ik u ook graag zou meegeven, zijn de cijfers. Dat zijn cijfers van Zetes. Wanneer een hond van eigenaar verandert bij een kweker of bij een asiel, moet de DogID, het paspoort, worden aangepast. Hier ziet u de grafiek van de evolutie van het aantal geregistreerde wijzigingen, dat de honden dus van eigenaar veranderen. Dit is op maandbasis. Men ziet dan dat dat toch betrekkelijk constant is. Op maandbasis is dat altijd ongeveer zevenduizend à achtduizend registraties.

 

 

 
© Copyright 2023 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved