ANI-ZOO

Invoer van buitenlandse asiel - en straathonden


Ani-Zoo nam enige tijd geleden deel aan de besprekingen rond de invoer van straat- en asielhonden. Binnen de werkgroep werd een advies geformuleerde.

Dit advies werd volgens de gangbare procedure voorgelegd aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.

Binnen de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn was er echter een quasi unanimiteit om te pleiten voor een verbod op de invoer van straat- en asielhonden.

Dit is ook zo geformuleerd in het advies.

Indien een verbod op de invoer van straat- en asielhonden juridisch niet mogelijk is, dan stelt de Raad voor om tenminste regels en voorwaarden op te leggen bij de invoer van straat- en asielhonden. Deze voorwaarden zijn openomen in een addendum en het zijn de voorwaarden die werden besproken in de werkgroep.

 

Het advies is nu gepubliceerd op de website: https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1671737765/Advies_VRvD_invoer_van_straat-_en_asielhonden_Raad_29.09.22_0_kjpskb.pdf

 
© Copyright 2023 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved