ANI-ZOO

De Fokkerij voor honden en katten in Vlaanderen


Ani-Zoo ondersteund het "Fokkerij" project van Vlaanderen en zal zijn leden hierin begeleiden!!

 

In het regeerakkoord van 2019-2024 van de Vlaamse Regering werd de fokkerijreglementering voor honden en katten onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Dierenwelzijn gebracht.

Voorliggend ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering ‘over de fokkerij voor honden en katten en de voorwaarden om stambomen af te leveren’, geeft hieraan uitvoering.

De doelstellingen van dit ontwerpbesluit zijn aan de ene kant het terugdringen van de erfelijke aandoeningen binnen de rashonden- en raskattenpopulaties en aan de andere kant het vergroten van de genetische diversiteit van deze raspopulaties, zodat nieuwe erfelijke aandoeningen voorkomen kunnen worden.

De genetische diversiteit, is het bestaan van verschillen (variatie) in het genetisch materiaal van een populatie. Hoe groter de genetische diversiteit van een populatie, hoe beter deze zich kan aanpassen aan wijzigende milieufactoren zoals epidemieën, ziektes, vervuiling, klimaat enz. Omgekeerd geldt hoe geringer deze diversiteit hoe groter de uniformiteit van de populatie, hoe groter de kans dat ze zich niet zal kunnen aanpassen aan nieuwe levensomstandigheden en dus op termijn mogelijks zal uitsterven.

De twee doelstellingen van dit ontwerpbesluit leiden tot gezondere raspopulaties en gezondere honden en katten, wat leidt tot een directe verbetering van het dierenwelzijn.

Op vandaag garanderen stambomen enkel de afkomst van een hond of kat. Kopers denken vaak dat een hond of kat met stamboom een gezonder dier is. Voorliggend ontwerpbesluit wil van een stamboom een kwaliteitslabel maken met de garantie dat de hond of de kat gefokt is volgens een fokprogramma waartoe het ras of de variëteit behoort, en zo een minimale kans heeft op erfelijke aandoeningen. Transparantie naar de koper van een puppy of kitten wordt zo vergroot.

Bepaalde gangbare praktijken die niet alleen aanleiding geven tot erfelijke aandoeningen, maar ook tot ernstig dierenleed, zoals inteelt, het uitsluiten van fokdieren en de creatie van hypertypes, zullen op deze manier geleidelijk bestreden kunnen worden.

 
© Copyright 2024 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved