ANI-ZOO

Alternatieve oplossing voor geschillen


Geschil met uw klant oplossen zonder advocaten en rechters

Als consument is men goed beschermd door de consumentenwetgeving. Toch kan het zijn dat de klant en de handelaar het niet eens zijn over hun rechten. Indien een minnelijke (akkoord tussen koper en handelaar) oplossing niet lukt, kunt u beroep doen op de rechtbank, maar dit duurt vaak zeer lang en is duur. Gelukkig bestaat er een alternatief voor de rechtbank: Alternatieve geschillenbeslechting (ook wel: buitengerechtelijke geschillenbeslechting of alternative dispute resolution, ADR) genoemd.

ADR: Alternatieve geschillenbeslechting

Wat is de consumentenombudsdienst voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting?

De consumentenombudsdienst is een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting of ADR-instantie en lost uw geschil op zonder dat u de rechtbank moet inschakelen. De consumentenombudsdienst voldoet aan verschillende criteria nl.

  • Deskundigheid
  • onafhankelijkheid
  • onpartijdigheid
  • transparantie
  • doeltreffendheid 
  • billijkheid 

 

De Economische Inspectie van de FOD Economie staat in voor het auditeren van deze entiteit zodat de genoemde voorwaarden ook steeds worden nageleefd.

Voordelen van alternatieve geschillenbeslechting: sneller en goedkoper

Waarom zou u met uw geschil níét meteen naar de rechtbank stappen? Omdat de organen voor alternatieve geschillenbeslechting sneller werken en vaak gespecialiseerd zijn in het domein van uw klacht, ze gratis of goedkoop zijn en uw klacht binnen de 90 dagen behandelen. Bovendien vraagt alternatieve geschillenbeslechting niet om een advocaat. 

Mocht de klant niet akkoord gaan met de beslissing van de ombudsdienst dan kan hij/zij nog altijd via de rechtbank zijn eisen trachten af te dwingen.

De volledige uitleg vind je op volgende link: https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/vormen-van-geschillenregeling/ombudspersonen-en-diensten/belmedpartners/consumentenombudsdienst

 

Indien je hierover vragen heeft dan hoor ze graag.

 

 
© Copyright 2024 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved