ANI-ZOO

De Vlaamse Codex dierenwelzijn


Ondanks hevig protest van o.a. CD&V tegen een aantal punten in de Nieuwe Codex dierenwelzijn van Vlaanderen houdt Minister Ben Weyts vol.

De Codex dierenwelzijn Vlaanderen komt er omdat elke regio (dus ook Vlaanderen) nu bevoegd is voor dierenwelzijn en ter vervanging van de wet op het dierenwelzijn van 1986.

Naast de omzetting van de wet van 1986 heeft de Minister ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal regels en verplichtingen toe te voegen die bijkomende beperkingen inhoudt op het vlak van omgang met dieren.

De aanpassingen in de wet worden door activisten op gejuich onthaald. De maatschappij staat ook achter méér dierenwelzijn maar begrijpt de gevolgen van die aanpassingen niet. Men zal het pas beginnen begrijpen als het te laat is (zoals bv de gevolgen van een oorlog in Oekraïne)

Een aantal knelpunten werden voorgelegd aan de Minister:

  • Afschaffing van de markten van 2026.

Dit wil zeggen dat mensen die een kip, konijn, eend, vissen enz… willen kopen of verkopen dit niet meer zullen kunnen doen op de wekelijkse markten. Het hevig protest van onder andere de wekelijks markt in Mol werd niet aangenomen door de Minister.

  • Het principe “stand still” werd in de wet opgenomen. Dit wil zeggen dat de wet niet kan aangepast worden naar minder streng, ook al is er voldoende wetenschappelijk bewijs of ervaring dewelke aantoont dat de huidige wet zaken beslist heeft die niet correct zijn.
  • Dit decreet beoogt het dierenwelzijn te waarborgen en te versterken, rekening houdend met de fysiologische en ethologische behoeften van het dier. Dit algemene principe is totaal onduidelijk en laat verregaande verplichtingen toe zoals bv is het kweken van dieren, het opsluiten van dieren of wedstrijden en is het organiseren van activiteiten met dieren nog wel toegelaten? Ook in Nederland heeft men dit willen invoeren maar is daar afgevoerd omdat men ingezien heeft dat dit de poort openzet naar onmogelijke toestanden zonder dat dit duidelijk omschreven is.

Wij vinden deze beslissingen spijtig omdat wij denken dat deze niet bijdragen tot een beter dierenwelzijn.

 
© Copyright 2024 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved