ANI-ZOO

Wetsvoorstel sterilisatie alle jonge katjes


Zoals u waarschijnlijk venomen hebt in de media, overweegt Minister van Dierenwelzijn Laurette Onkelinx (PS)

om alle jonge katjes in asielen, kwekerijen en dierenwinkels verplicht te laten steriliseren.

 

Jaarlijks worden in ons land meer dan 10.000 katten geëuthanaseerd. De Raad voor Dierenwelzijn adviseerde

daarom al enkele keren om huiskatten verplicht te laten steriliseren of castreren. Minister Onkelinckx vindt dit

advies te verregaand gezien controle hierop vrijwel onmogelijk is, maar ze overweegt wel de verplichting van

sterilisatie van jonge katjes in asielen, kwekerijen en dierenwinkels.

 

Om na te gaan of deze vroege sterilisatie geen negatieve gevolgen heeft voor de katjes, zal eerst een

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden. 

 

Uiteraard zal dit wetsvoorstel ook een impact hebben op u, als ondernemer in de huisdierenbranche.

Daarom vernemen wij graag uw standpunt hierover zodat wij dit op een gepaste manier kunnen verdedigen.

U kunt uw mening doorgeven op info@ani-zoo.be.

 

Wij bedanken u alvast voor uw inbreng.

 

Met vriendelijke groeten,

het ANI-ZOO Bestuur

 

 
© Copyright 2023 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved