ANI-ZOO

Verslag ledenvergadering 24/06/2010


Op donderdag 24 juni vond de 3e jaarlijkse ledenvergadering van ani-zoo plaats in de Brussels Kart te Groot-Bijgaarden. Met meer dan 90 leden en partners aanwezig, kunnen we dit een geslaagde vergadering noemen!

Na een welkomstdrankje verwelkomde de voorzitster van Ani-zoo alle aanwezige leden en partners door kort terug te blikken op de verwezenlijkingen van Ani-zoo van het voorbije werkjaar en door alvast vooruit te kijken naar de agendapunten voor de komende maanden.

Dan werd het woord doorgegeven aan de eerste gastspreker, mevr. Ils Verheyen, die iedereen met veel enthousiasme wegwijs maakte in de wereld van de lastige klant. Ils schetste enkele situaties waarin voor iedereen onmiddellijk duidelijk werd dat hij/zij ooit al wel eens met een moeilijke klant in aanraking is geweest. Ze maakte met praktische voorbeelden duidelijk dat agressie aangeleerd gedrag is en gaf aan waar de grens zit met assertiviteit. Op een interactieve manier werd ook duidelijk gemaakt hoe we het best omgaan met moeilijke klanten en kregen we enkele praktische tips mee.

Ils gaf mee dat bijna tachtig procent van de communicatie via het non-verbale gedrag verloopt en dat de eigenlijke verbale woorden slechts een beperkte rol spelen in het overbrengen van een boodschap. Een belangrijke regel om in het hoofd te houden is dus om te letten op de eigen non-verbale communicatie wanneer men een moeilijke klant te woord staat.

Daarnaast is het goed om weten dat een moeilijke klant steeds een hoogtepunt zal bereiken in zijn uiting van ongenoegen, en dat men best kan wachten met reageren tot na dat hoogtepunt. Wat ten zeerste afgeraden wordt is om zich defensief op te stellen tegenover een moeilijke klant. Dit zal resulteren in nog negatiever gedrag van de klant omdat deze dan ook het gevoel krijgt dat hij zichzelf moet verdedigen. U laat dus best de klant volledig zijn verhaal doen, vooraleer u erop reageert.

Let er ook steeds op dat u naast de klant gaat staan wanneer deze zijn ongenoegen uit. Dit breekt de defensieve en autoritaire houding en creëert meer een gevoel van verbondenheid.
Deze uiteenzetting  van Ils Verheyen had vooral het doel de aanwezigen te doen nadenken over hun eigen gedrag bij het omgaan met moeilijke klanten en tegelijk enkele bruikbare tips mee te geven, en daar is de spreker zeker in geslaagd.

Vervolgens was het de beurt aan dhr. Antoon Schockaert, juridisch adviseur bij UNIZO en een expert inzake consumentenwetgeving. Antoon startte met een korte toelichting over de Consumentenwetgeving en de nieuwe Europese richtlijn. Antoon bracht deze ingewikkelde wetgeving zodat ze voor iedereen te begrijpen was en liet ook alle ruimte voor vragen en interactie uit het publiek. Zijn presentatie werd dan ook grotendeels opgebouwd vanuit de vele vragen van het publiek: ben ik verplicht een klant terug te betalen wanneer deze niet tevreden is met zijn aankoop, wat gebeurt er wanneer een dier sterft en wie is aansprakelijk, binnen welke termijn kan een klant zijn aankoop ruilen, wat zijn de voorwaarden voor een online verkoop van dieren, hoe zit het met de verkoopsvoorwaarden, hoe zit het met de nieuwe regelgeving rond het herroepingsrecht, ... ?

Het werd onmiddellijk duidelijk dat er heel wat onduidelijkheden in de huidige wetgeving zitten en dat er aanpassingen nodig zijn zodat de wetgeving ook toepasbaar wordt voor de huisdierensector.  Antoon gaf aan dat er dringend een aparte wetgeving nodig is voor levende organismen (planten en dieren) en dat dit één van de punten is waar Ani-zoo samen met UNIZO op dit moment aan werkt. Het gaat hier om een Europese richtlijn, wat betekent dat aanvragen tot aanpassingen op Europees niveau moeten gebeuren en dus in overeenstemming met de andere lidstaten.

Na de presentaties werden alle leden en partners uitgenodigd voor een buffet en een gezellige babbel.  Uiteraard werden onze leden ook verwend door onze partners: er was voor iedereen een verrassingspakket.

Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal opnieuw te mogen ontmoeten op de ledenvergadering van volgend jaar, en zoals gezegd volgt er nog een vergadering in het najaar van 2010 met thema’s meer gericht op de fokkers. Meer informatie daarover volgt binnenkort!

Hebt u specifieke onderwerpen die u graag aan bod zou willen zien komen in een ledenvergadering, aarzel dan niet om ons dit te laten weten op info@ani-zoo.be. Ani-zoo is er door en voor u, en wij doen er dan ook alles aan om zo goed mogelijk op uw wensen in te spelen.

HERBEKIJK DE PRESENTATIES!
Op onze leden- en partnerpagina’s kunt u enkele videofragmenten vinden van de presentaties van Ils Verheyen en Antoon Schockaert alsook enkele foto's. U vindt een link naar de fragmenten onderaan dit nieuwsbericht wanneer u inlogt op de ledenpagina’s.

Daarnaast werken wij momenteel samen met Antoon Schockaert aan een voorbeelddocument met standaardverkoopvoorwaarden, dat wij ter beschikking zullen stellen van onze leden en partners.
Beste bezoeker,

De toegang tot méér informatie over de verschillende onderwerpen is gemakkelijk en snel maar exclusief voor Ani-Zoo leden (log je in om toegang te krijgen).

Ani-Zoo verzamelt heel wat belangrijke informatie. Hier vind je de voordelen van het Ani-Zoo lidmaatschap

De Ani-Zoo ploeg

Click hier om je in te loggen

 

 
© Copyright 2021 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved