ANI-ZOO

Chronologische uiteenzetting van het ontstaan en de groei van ANI-ZOO


logo5jaarAni-zoo vzw is de erkende nationale beroepsfederatie in België , opgericht in 2007, die opkomt voor de belangen van ondernemers in de huisdierensector. Onze leden en partners genieten vele voordelen die het ondernemen in de sector aantrekkelijk en beter renderend maken.
 

Hierbij bezorgen wij u een overzicht van onze activiteiten en realisaties in 2011.
Ons managementcontract met UNIZO is nog steeds lopend & ondersteunt ons in het lobbywerk bij politici, pers, activisten, ministeries,  enz …
-Ani-zoo werd erkend als sectororganisatie  door de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO.
- Ani-zoo maakt deel uit van een werkgroep geleid door de raad voor dierenwelzijn waarin besprekingen, wetsvoorstellen, problematieke punten overlegd worden.
Een zeer belangrijk gespreksthema zal gaan over de commercialisatie van honden in dierenspeciaalzaken.
In deze raad worden alle wetvoorstellen ivm dierenwelzijn  besproken om tot een consensus te komen. Deze adviezen worden overgemaakt aan de bevoegde ministers.
- Ani-zoo maakt deel uit van de Werkgroep Consortium, die een studie uitvoert in opdracht van Vlaams minister-president Kris Peeters naar de knelpunten i.v.m. gezondheids- en welzijnsproblemen bij honden veroorzaakt door inteelt.
Vlaams minister-president Kris Peeters maakte hierbij €50.000 vrij voor het wetenschappelijk onderzoek ivm voortplanting, genetica, inteelt en gezondheid van rashonden .
- Het meerjarenplan in verband met de overbevolking van katten 2011-2016 en de verplichte registratie door de dienst Dierenwelzijn.

We volgen deze problematiek op de voet.

ANI-ZOO kan in 2011 terugblikken op verscheidene verwezenlijkingen:

 

1.       Doorbraak gerealiseerd aangaande de VLAREM-klasse-verlagingen voor kleine uitheemse zoogdieren zoals hamsters, cavia’s, enz. De VLAREM-trein 2011 (een aanpassing van titel I en II van het VLAREM en de bijlagen) werd voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2011. Onze argumentatie werd zelfs letterlijk overgenomen op blz. 12 van de toelichting aan de Vlaamse regering: “De huidige indeling van kleine uitheemse zoogdieren (hamsters, cavia’s en dergelijke) in rubriek 9.2.2, e) leidt tot te zware procedures in verhouding tot de beperkte potentiële hinder en risico’s. Sommige dierenwinkels komen hierdoor terecht in de procedure voor klasse 1. Daarom wordt een klasse-verlaging van klasse 1 en klasse 2 naar respectievelijk klasse 2 en klasse 3 doorgevoerd”.

2.       Op 14 september 2011 ging een nieuw Ministerieel Besluit in voege tot wijziging van de bijlagen bij het Koninklijk Besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden.

In de praktijk betekent dit dat er in de paspoorten van de honden 3 vakjes voorzien zullen worden voor de gegevens van de verantwoordelijke. Eventuele gegevens van een vorige verantwoordelijke (fokker, vorige eigenaar van de hond, …) zullen niet mogen verwijderd worden. De opeenvolgende verantwoordelijken van een hond blijven hierbij zichtbaar. Deze wijziging werd doorgevoerd naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie.

3.       Overleg anti-broodfok (ABA), activisten ivm hun eisenbundel.

4.        Direct communicatiekanaal met ZETES (Abiec)

               - nieuwe paspoorten,   online registratie – gesprekken opgestart

       5.    onmiddellijke informatie voor de leden ivm CITES-wijzigingen

       6.    verbeteren van onze externe communicatie:

              - naar pers & overheden

       7.   opvolging van de splitsing van het FOD dierenwelzijn op regionaal niveau.

 

ANI-ZOO streeft naar het perfect hand in hand lopen van

Dierenwelzijn &  handel - fokken van alle huisdieren.

 
© Copyright 2024 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved