ANI-ZOO

Klachtenbemiddeling & Geschillencommissie


Via het online platform Belmed kunnen geschillen tussen consumenten en handelaars en tussen handelaars onderling buiten de rechtbank en langs het internet
geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.
De raadpleging van het platform is gratis. De eventuele kostprijs van bemiddeling via Belmed hangt af van de betrokken bemiddelingsinstantie. Zelfs betalend blijft
een bemiddeling vaak goedkoper dan een rechtszaak!

bijlage document

 
© Copyright 2023 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved