ANI-ZOO

Doelstellingen ANI-ZOO


 • de leidende betrouwbare organisatie te zijn, die pal staat voor de belangen van de huisdierenbranche in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder
 • het welzijn van huisdieren te bevorderen, in het bijzonder door het verantwoord handelen in deze dieren te waarborgen
 • een stevige ruggegraat te vormen voor de gehele bedrijfskolom in de huisdierenbranche, waaronder begrepen:
  • de fabricage van en de groothandel in dierenbenodigdheden en –voeders
  • de im- en export van levende dieren; honden, katten, aquarium- en vijvervissen, vogels, reptielen & andere gezelschapsdieren
  • de kweek van honden, katten, aquarium- en vijvervissen, vogels, reptielen & andere gezelschapsdieren
  • groot & kleinhandel van honden, katten, aquarium- en vijvervissen, vogels, reptielen & andere gezelschapsdieren
  • de dierenspeciaalzaken
  • de hengelsportspeciaalzaken
  • de (ambachtelijke) dierverzorgende bedrijven, zoals dierenpensions en trimsalons
  • de dierenbegraafplaatsen en –crematoria
  • de ondernemers in tuinartikelen, voor zover hun assortiment zich ook uitstrekt tot de huisdierenbranche
  • Dierenartsen, praktijken
 • zich sterk te maken dat grote groepen mensen blijvend op een verantwoorde wijze hun huisdieren kunnen houden en wel op een zodanige wijze dat mensen en dieren genoegen aan elkaar beleven

De vereniging tracht haar doel binnen het haar ten dienste staande krachtenveld te bereiken door:

 • te fungeren als vraagbaak en kenniscentrum voor ondernemers binnen de branche, doch evenzeer voor derden buiten de branche
 • op te treden als gesprekspartner en contactorgaan met (overheids)instanties en/of functionarissen, die de doelstellingen van de vereniging mede kunnen helpen bevorderen
 • samen te werken met of steun te verlenen aan organisaties, die een aanverwant doel nastreven
 • activiteiten te ontplooien, gericht op een voortdurend verdere professionalisering van de branche
 • edities te verzorgen in de vorm van vaktijdschriften, consumentenbladen, periodieken voor de leden en overige publikaties
 • in en buiten rechte op te treden ter behartiging van de belangen van de vereniging en/of de branche, als ook namens leden of ledengroepen op te treden in (administratief rechtelijke) procedures inzake onrechtmatige bedrijfsvestiging of anderszins
 • het voeren van onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten voor de medewerkers, werkzaam zijn in een van de ondernemingen die ressorteren onder de bedrijfskolom in de huisdierenbranche en waarvoor elders in dat verband geen gesprekspartner van werkgeverszijde optreedt
 • het onder aantrekkelijke voorwaarden afsluiten van collectieve voorzieningen voor de leden op het gebied van sociale zekerheid en andere terreinen
 • het periodiek organiseren van een vakbeurs voor ondernemers in de huisdierenbranche
 • het gebruik maken van alle overige wettig toegestane middelen die kunnen bijdragen tot het bereiken van de gestelde doelen.

 
© Copyright 2023 | ANI-ZOO | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved